Vi som är asylsökande

Vi som är asylsökande och strejkar begär att Migrationsverket, högsta domstolen, parlamentsledamoten, och de politiska partierna, UNHCR, EU- kommissionen för mänskliga rättigheter och Amnesty att hjälpa iranska flyktingar i Sverige.

Vi som är asylsökande betonar behovet att fortsätta sit-in och hungerstrejken. Vi kräver att mänskliga rättighetsaktivister och samvetsgranna invandrare ifrågasätts av kontoret från en högkommissionär för flyktingar och den svenska regeringen med iranska flyktingar för deras frustrerande och avlägsna mänsklighet. Vi är oerhört upprörda över att vi under dessa kritiska dagar då politiskt aktiva, religiösa, kvinnor,rättighetsaktivister, arbetare och många av våra landsmän sitter i den islamska republikens fängelse och kämpar för sin frihet i ensamhet. Under dessa kritiska dagar då folket i vårt hemland och en del av det iranska samhället utstår förtryck, väljer ni istället att fokusera er i delfrågor snarare än att fokusera på aktuella frågor och händelser som pågår i Iran. Ungdomar i Iran dödas och arresteras för fredliga sammankomster! Vad gör vi ( som asylsökande) här? Vi skulle aldrig lämnat Iran med vilja, vi skulle aldrig ha sökt asyl om vi visste att vi skulle hamna i fängelse medans vi fruktar våra liv! Sedan vi anlände till Sverige, trots alla svårigheterna att bosätta sig i ett nytt land som flykting, särskilt ett land som Sverige, har vi varit aktiva i exil som små soldater i det iranska folkets kamp för frihet. Nu efter många år av osäkerhet i Sverige, är vi i en hungerstrejk och en sit-in, efter olika rättsliga steg för att fullfölja våra personliga problem den 7/7/12. Regeringstjänstemän, immigrationsmyndigheter, mänskliga rättighetsorganisationer, politiska partier och parlamentariker samt tidningar och nyhetswebbplatser i Sverige som inte är redo att höra oss:

Här står vi nedfrysta i Göteborg bara för att få svar på vår fråga från ”Migrationsverket ”och ”högkommissionär för flyktingar” som den enda svenska tjänstemannen, vilket stöder högkommissionären för flyktingar i Europa .

Vår frågan är : Vad är er plan för oss som inte ha rätten att få identitetshandlingar, pass, visum, att leva som vanliga medborgare, få tillgång till utbildning, jobb och hälsovård? Varför ska vi leva alla dessa år i osäkerhet? Vi är fångar i det fria landet. Orsakar inte sådant beteende frustration och depression? Världen ser Sverige som ett föredömligt land på asylområdet. Men frågan är nu, vilka resurser och hjälp har regeringen för flyktingar som oss i detta land som vi inte känner till? Ett land som har tagit år att underteckna internationella konventioner om asyl måste ange statusen som en asylsökande, även de myndigheter som valts ut för att intervjua flyktingar har ingen information om den aktuella situationen i Iran. Sveriges största demokrati i världen och UNHCR tar inte hänsyn till våra mänskliga rättigheter. Myndigheterna vill inte svara på våra mest grundläggande frågor. Vilken myndighet undersöker dessa beteenden? Vi förklarar att det som händer här är bortom er fantasi och bortom den snygga statistik som tillhandahålls för er. I denna proteströrelse kommer vi bara att nämna allmänhet i sit-in och hungerstrejk och lämna beskrivningen av oberoende på publikens intresse i framtiden. Och slutligen ber vi alla mänskliga rättighetsaktivister, landsmän, sympatisörer och samvetsgrann människor att göra allt som står i deras makt för att ta itu med våra frustrerande beteenden och situationer för att Immigration Bureau, Immigration Courts och FN: s kontor ska svara.

Saman Ghaderi Board member