Hör vår röst
بیانیه شماره یک
می دانیم که شرایط پناهندگی و پناهنده در سراسر دنیا سخت و طاقت فرسا است ، پناهجویانی هم که از کشور سوئد درخواست پناهندگی کرده اند از این داستان مستثنی نیستند.
تاکید بر حق پناهندگی به منزله اذعان به حقوق بشر است.
در بیانیه سازمان حقوق بشر ، پناهندگی برای حفظ امنیت ذات بشر، یک حق پایه ائی عنوان شده است.
از این رو ،ما عده ایی از پناهجویان اقدام به تشکیل گروهی ، با ایده های یکسان و همسو کرده ایم، در همین راستا ما با هر وضعیت و هر پرونده صرف نظر از محتویات آن، که در کشور سوئد درخواست پناهندگی داده ایم حرکتی را آغاز نموده تا اداره مهاجرت را سر میز مذاکره کشانده و قانع کنیم که سریعتر و با نگاه مثبت و عادلانه به پرونده تمام پناهندگان رسیدگی نماید.
لذا از تمام پناهجویان سراسر سوئد ،جدا از نژاد و زبان ،و هر نوع ایدئولوژی، دعوت می نماییم که به ما بپیوندند.

مریم حق گو
سامان زاهدی
سامان قادری
آرش احمدی
شاپور کریمی بختیاری
هادی نادری پور
شهاب مهرگان

_________________________________________________________________________

اینجانب به عنوان تشکیل دهنده گروه HÖR VÅR RÖST و ایده دهنده قضیه اعتراض به اداره مهاجرت از طریق پناهجویان بلاتکلیف سوالاتی از یارانی که اینجا گرد هم جمع شده اند دارم.
۱.چرا و به چه علت در این گروه هستید؟
۲.اگر پناهجوی بلاتکلیف یا مخفی هستید یا اگر حامی هستید هدف از آمدن به این گروه را بفرمایید؟
۳.اگر شک و تردید و سوالی دارید لطفا در گروه مطرح کنید ؟
۴.آیا از کار گروهی و تیمی میترسید؟
۵.از زمان ورود به این گروه تا به حال چه فعالیتی برای پیشبرد و رسیدن به هدفش که اقامت همه پناهجویان بلاتکلیف است انجام داده اید؟
۶. اصلا آیا با اهداف این گروه آشنا هستید و هیئت اجرایی این گروه را میشناسید؟
۷. نقش شما در این گروه چه میتواند باشد؟

۸.آیا میدانید این تشکل ربطی به کمپین Help me ندارد؟
۹. حتما در کشور خود با مشکلاتی مواجه بودید که به این کشور پناهنده شدید، و در کشور خود حق بیان مشکلات خود را نداشتید و یا از ترس عنوان نمی کردید.
چرا در این کشور آزاد و با داشتن حق اظهار نظر و بیان مشکلات با صدای بلند و داشتن این همه مشکلات بازهم سکوت کرده اید‌؟
مدتی از تشکیل این گروه میگذرد ولی متاسفانه بیشتر یاران همراه یا فقط شنونده هستند و یا حضوری خنثی و بی تاثیر دارند.
در آخر از یاران استدعا دارم ، چه حامیان و چه پناهجویان همدرد، در گروه فعال باشید و شک و تردید را بیان کرده و در از بین بردن آن کوشا باشید ، وگرنه حرکت مثبتی به شکل قدرتمند و پرجمعیت نخواهیم داشت.
سپاس گذارم
شهاب مهرگان

دوستان عزیز در سرتاسر کشور سوئد به این کمپین بپیوندید آدرس گروه در تلگرام:
t.me/g_panahjoo

_________________________________________________________________________

HÖR VÅR RÖST!

Aktionen Hör vår röst! är en protestaktion som har anordnats av sextio iranska asylsökande i Göteborg. Gruppen består av sextio iranier, vilka på grund av politisk aktivitet, etnisk bakgrund, religiös övertygelse eller delaktighet i den pågående demokratirörelsen i Iran blivit tvungna att ta sin flykt till Sverige. En övervägande del av gruppen har varit i Sverige i över fem år.

Sedan den 14:e februari har vi inlett en protestaktion på Körsbärsträdgården Avenyn i Göteborg. Parallell med aktionen pågår även en hungerstrejk på samma plats och idag är sjätte dagen. Syftet med vår aktion är att väcka såväl den svenska allmänhetens, migrationsverkets som de berörda myndigheternas uppmärksamhet på den omänskliga situation vi lever i.
Aktionen Hör vår röst! vänder sig också till alla svenska, europeiska och internationella organisationer för att beskriva den orättvisa behandling som migrationsverket påtvingat oss i många år. Vi deltagare i denna aktion anser nämligen att migrationsverkets bemötande av våra asylärenden kännetecknas av misstänkliggörande av våra asylskäl. Man har ifrågasatt nästintill allt vi har berättat om vår tro, våra aktiviteter och våra övertygelser.
Dagens Iran är ett land som präglas av förföljelse av oliktänkare, tortyr och förtryck. Varje protest, även de mest fredliga, slås ner med stor brutalitet. Den islamiska regimen kränker dagligen de mest elementära mänskliga fri- och rättigheterna, vilket har bevittnats och bekräftats av tiotals väldokumenterade rapporterna från landet. Men gentemot alla dessa välgrundade vittnesmål fortsätter migrationsverket att bortse från de faktiska förhållandena i Iran. Under tiden 15 november till 20 november 2019, för att ta ett litet exempel, dödades 1500 demonstrerande iranier på olika städers gator, trots att de bara hade en fredlig protest mot den rådande ekonomiska situationen i landet. Det faktum att Förenade Nationer idag har tillsatt en särskild rapportör för mänskliga rättigheter för Iran, talar sitt tydliga språk.
Migrationsverket gör dock allt, ofta med resonemang hämtade från medeltidens inkvisitionsdomstolar, för att misstänkliggöra oss och bortförklara våra asylskäl.
Vi kräver att verket inser allvaret av den rådande politiska och sociala situationen i Iran och tar våra asylskäl på riktigt. Migrationsverket måste vara välmedvetet att vi riskerar våra liv vid en återvändning.
Vi deltagare i protestaktionen Hör vår röst! vädjar till alla frisinnade människor, svensk media och alla ideella organisationer som står för de universella mänskliga rättigheterna, att stödja oss i vår kamp för en rättvis behandling av våra asylskäl.
Sist men inte minst vänder vi oss till alla riksdagspartier för att höra vår röst och arbeta för att vi asylsökande som riskerar våra liv, och har väntat länge, får möjlighet att stanna i Sverige och ha ett normalt och anständigt liv.

För mer information om eller kontakt med aktionen Hör vår röst! vänd er till följande adresser:
www.hvrost.se
Hor-var-rost@hotmail.com
Telegram: https://t.me/g_panahjoo
Facebook: hör vår röst
Youtube: hör vår röst

Kommittén för protestaktionen Hör vår röst!
Göteborg den 21/2- 2020

_________________________________________________________________________


مهاجرت دو دلیل اصلی دارد:

اول فرار برای نجات

دوم هجرت برای اصلاح و شرایط بهتر.

برای اعضا گروه Hör Vår Röst دلیل دوم بیشتر صدق میکند چون اعضا این گروه از منطقه ای می آیند که به علت ثروت منطقه ای که در آن زندگی میکردند غالبا از حداقل امکانات رفاهی برخوردار بوده اند و به جرات میتوان گفت اکثریت اعضا این گروه که درخواست پناهندگی داده اند فراریان از وطنی هستند که که برای نجات جان و دستیابی به امنیت جانی و روحی روانی خود مجبور به ترک زندگی شان شده اند چه آنان که مخالف سیاست حاکم بر کشور خود هستند و پناهنده سیاسی نام دارند و چه آنان که به خاطر عقیده و مذهب به عنوان پناهنده مذهبی و چه فعالان اجتماعی.

گروه ما با هدف اصلی گردآوری پناهندگان ایرانی خارج از ایران و فعالیت علیه نظام اسلامی بر پا شده است و فعالیت های ما تا زمانی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است ادامه مییابد. چرا که ما باور داریم با فروپاشی این نظام استبدادی و دیکتاروری هیچ ایرانی آواره و مجبور به قبول خفت پناهندگی نمیشود.

در مورد پناهنده مذهبی و اجتماعی لازم به توضیح است که حکومتهای اسلامی با وضع قوانین ضد انسانی به اسم دین تا جایی پیش رفته اند که اگر هر فردی به هر دلیلی تغییر دین دهد ملحد و مرتد نامیده شده و بر اساس قانون اسلام چنین شخصی دیگر اجازه زندگی کردن ندارد و در موارد اجتماعی نیز هر شخصی که نظر مخالفی بر ضد قوانین حکومتی دارد با کوچکترین اعتراضی محکوم به بیشترین مجازات است.

تمام مراجع بین الملل و کشورهای حامی حقوق بشر از آمار و ارقام محکومان زندانیان ادعایمان شکنجه های جسمی و روحی و ظلمهایی که حاکمان حکومتهای استبدادی مخصوصا جمهوری اسلامی بر ما روا داشته است اطلاع دارند هر چند که این آگاهی شاید درصد خیلی کمی از آمار واقعی باشد چون حکومت اسلامی با رهبری دیکتاتور بزرگ آن، که حتی اسمش در کتابهای درسی سوئد به عنوان دیکتاتور قید شده است برای وجهه بین المللی خود از انتشار آمار دقیق خودداری کرده و می کند و حتی این اعمال غیر انسانی تا حدی پیش رفته است که شکنجه روحی و روانی مردم را تحت حوادث طبیعی و غیر طبیعی نیز به مردم اعمال میکند.

ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید:

“هر کسی حق دارد در برابر تعقیب شکنجه و آزار پناهندگی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.؛”

پناهندگانی که از ترس جان و برای امنیت جانی روانی و اجتماعی خود درخواست پناهندگی داده اند به علت تفاوت در قانون و فرهنگ کشور جدید معمولا در ابتدای مسیر دچار چالش میشوند ولی این در حالی است که موفقیت ایرانیان در جامعه سوئد نشانگر آنست که این قشر از جامعه یعنی ایرانیان خیلی سریعتر توانسته اند با جامعه سوئد ادغام شوند اما متاسفانه آمار نشان داده است که در سالهای اخیر درصد قبولی پناهندگان ایرانی به طرز چشم گیری کاهش داشته است.

ما عده ای از پناهجویان کشور سوئد تحت عنوان گروه Hör Vår Röst تماما برای نجات جان خود از دیکتاتوری فردی و دیکتاتوری اجتماعی به علت شرایط سخت زندگی ،روحی و روانی چه در گذشته و چه هم اکنون به دلیل شرایط سخت زندگی پناهجویی و گذراندن مسیرهای دشوار برای رسیدن به منطقه امن و مشکلات مربوط به طولانی بودن پروسه پناهجویی تا دریافت جواب مثبت از دولت سوئد،تقاضا داریم:

1- با ما رفتار مناسب و در شآن انسانی شود.

2- هر کدام از ما در پرونده پناهجویی خود به دلائل گوناگون از جمله عدم تخصص مسئول پرونده یا سیاستهای اشتباه اداره مهاجرت یا نا آگاهی از قوانین یا ترجمه نادرست توسط مترجمان ضعیف یا عدم تطابق فرهنگی موجود در کشورها یا … دارای اشکال هستیم لذا از دولتمردان سوئد تقاضامندیم پرونده پناهجویی همه مارا در هر وضعیتی که هست (بازمنفی بسته)مجددا و در کوتاه ترین زمان به جریان انداخته و توسط افراد متخصص و آگاه به امور پناهجویی و شرایط روز جهانی بررسی عادلانه نمایند. تاکید میکنیم بررسی عادلانه آگاهانه و تخصصی پرونده تمام اعضا Hör Vår Röst در هر وضعیتی و در کوتاهترین زمان.

3- تمامی اعضا Hör Vår Röst به قوانین کشور سوئد پایبند هستیم ولی برای رسیدن به هدف خود که دریافت اقامت از کشور سوئد هست در راستای قانون و تا هر حدی که مجاز باشیم زیر پرچم سوئد با حمایت سازمانهای بین المللی حقوق بشر با استفاده از قوانین مجاز اجتماعی و حمایت رسانه های سراسری تصمیم به اجرا و راهبرد اعتراضهای پلکانی و در فرمهای مختلف گرفته ایم.

لذا از سازمانهای مربوط درخواست میکنیم ظرف مدت 3 هفته پس از ارسال، پاسخ این درخواست را به صورت کتبی به نمایندگان ما داده شود.

درخواست ما این است به صدای ما گوش دهید و پاسخ مارا عادلانه و بشر دوستانه بدهید.

“بني آدم اعضاي يك يكديگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی”

با احترام

HÖR VÅR RÖST