روز دوازدهم تحصن و اعتصاب غذا

گروه صدای ما را بشنوید روز دوازدهم تحصن و اعتصاب غذای خود را می گذرانند. در این مدت هنوز از رسانه های سوئدی در محل چادر این پناهجویان خبری نیست. اداره مهاجرت و یا هیچکدام از نهاد های سوئدی نیزهنوز به این موضوع واکنش نشان نداده اند. تعدادی از این دوستان با مصاحبه با رسانه های فارسی زبان شهر از مردم خواستند تا با ایشان همصدا شوند و با تماس مکرر و ارسال ایمیل به رسانه های سوئدی وضعیت این پناهجویان را تشریح کنند و بخواهند تا نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. حدود ساعت 3 بعد از ظهر امروز بیست و ششم فوریه بهاره سیاه منصوری یکی از پناهجویان این گروه که اعتصاب غذا کرده است و از قبل نیز به گفته شاهدان عارضه قلبی نیز دارد ، از هوش رفت و به بیمارستان منتقل شد. گزارشها حاکی از آن است که بچه های اعتصاب غذا حال مساعدی ندارند. خبرهای تکمیلی در این مورد را در پست های بعدی به اطلاع می رسانیم. به عکسها و تصاویر امروز توجه فرمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. 

1 Comment

  • امین در نام پدر هرچه زودتر این رژیم نکبت بار اسلامی و دیکتاتوری از میهنمان رخت برکنده شود.
    #ابوطالب_درویش
    تحصن و اعتصاب غذا بر علیه جمهوری دیکتاتوری اسلامی در گوتنبرگ سوئد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *