Från Hör vår röst till Migrationsverket/Migrationsdomstolen

Från Hör vår röst till Migrationsverket/Migrationsdomstolen
Skyddsbehov

Det har framkommit nya omständigheter i sökandens ärende. Sökanden har sedan mitten av februari deltagit i hunger- och sittstrejken ”Hör vår röst” som är ett initiativ skapat och genomfört av iranska flyktingar i protest mot diktaturen i Iran och för demonstranternas rätt att beviljas asyl i Sverige. Hungerstrejken och protestaktionen har uppmärksammats i flera, iranska, svenska och internationella medier och har synts och hörts i centrala Göteborg under ca. en månads tid. Demonstranterna har också varit mycket aktiva på Facebooksidan för aktionen och reportage från strejken har även lagts upp på Youtube och flertal iranska opposionella TV-kanaler har gjort reportage med gruppen. 

Till ansökan bifogas flertalet artiklar från olika medier som rapporterat om aktionen. Materialet visar den offentliga uppmärksamhet som hungerstrejken har fått. Till ansökan bifogas också bilder från demonstrationerna där det framgår att demonstranterna framfört regimkritiska budskap. Bilder som innehåller sådan information återfinns även i artiklarna om strejken. Aktionen har uppmärksammats av iranska myndigheters kännedom genom sin spridning över flertalet medier och sociala plattformar. Myndigheterna i Iran bedriver omfattande övervakningsverksamhet mot sina medborgare, både de som befinner sig i och utanför landet. Sur place-verksamhet är någonting som de har kännedom om, särskilt om den uppmärksammats i den skala som nu skett. Mer om iranska myndigheters skyddsgrundande behandling mot regimkritiker i landinformation nedan.

Sökanden har ingått i en grupp av iranska medborgare som sökt asyl i Sverige av olika skäl. Vissa har politiska, könsbaserade eller religiösa skäl (på grund av konvertering), andra har hedersrelaterade skäl eller så har de på något annat vis förargat myndigheterna i Iran. Listan över handlingar eller åsikter som är straffbara i landet kan göras lång och är aldrig uttömmande, eftersom myndigheterna godtyckligt ”lagför” de som de anser vara ett hot mot staten. Gemensamt har gruppen att deras asylskäl inte har tagits på allvar eftersom Migrationsverket inte gör en riktig bedömning av hur allvarligt rättsläget är i Iran. Trots kontinuerliga rapporter från människorättsorganisationer och olika statsapparater världen över som vittnar om ett skräckvälde i Iran där mänskliga och medborgerliga rättigheter är kraftigt eftersatta, så tycks Migrationsverket och domstolarna inte inse allvaret i situationen som råder. EASO har i en rapport om de senaste asyltrenderna i EU, publicerad 26 februari 2020 (https://easo.europa.eu/asylum-trends-annual-overview – bifogad i ansökan), uttalat att beviljande av asyl för iranska asylsökande skilde sig kraftigt åt mellan olika europeiska länder, mellan 26-65 %. Statistiken visar att olika bedömningar görs gällande rättsläget i Iran. Det får mycket allvarliga konsekvenser för de asylsökande som söker skydd i stater som har en felaktig bild av landet.

Den iranska staten skyr inga medel för att skipa sin version av rättvisa när medborgare kritiserar regimen. Sökanden har i det här fallet långvarigt, högljutt och med uppmärksamhet av medier tagit ställning mot Irans regim. Detta har inte gått iranska myndigheter obemärkt förbi. Hen riskerar därför skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till Iran.

 LANDINFORMATION GÄLLANDE IRAN

Landinformation tillförs ärendet för att klargöra den mycket utsatta situationen för regimkritiker i Iran.

  • Lifos 44162, US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2019 – Iran, 2020-03-11

I rapporten listas de allvarliga överträdelser av mänskliga rättigheter som begås i och av landet. Uppräkningen ser ut som följer: 

“Significant human rights issues included executions for crimes not meeting the international legal standard of “most serious crimes” and without fair trials of individuals, including juvenile offenders; numerous reports of unlawful or arbitrary killings, forced disappearance, and torture by government agents, as well as systematic use of arbitrary detention and imprisonment; harsh and life-threatening prison conditions; hundreds of political prisoners; unlawful interference with privacy; significant problems with independence of the judiciary, particularly the revolutionary courts; severe restrictions on free expression, the press, and the internet, including violence, threats of violence, and unjustified arrests and prosecutions against journalists, censorship, site blocking, and criminalization of libel; substantial interference with the rights of peaceful assembly and freedom of association, such as overly restrictive nongovernmental organization (NGO) laws; severe restrictions of religious freedom; restrictions on political participation through arbitrary candidate vetting; widespread corruption at all levels of government; unlawful recruitment of child soldiers by government actors to support the Assad regime in Syria; trafficking in persons; violence against ethnic minorities; harsh governmental restrictions on the rights of women and minorities; crimes involving violence or threats of violence targeting lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) persons; criminalization of LGBTI status or conduct; and outlawing of independent trade unions.” (s. 2)

Rapporten fortsätter på följande vis särskilt om dödsstraff för regimkritiker eller andra minoritetsgrupper i landet: 

“Although the majority of executions during the year were reportedly for murder, the law also provides for the death penalty in cases of conviction for “attempts against the security of the state,” “outrage against high-ranking officials,” moharebeh (which has a variety of broad interpretations, including “waging war against God”), fisad fil-arz (corruption on earth, including apostasy or heresy), rape, adultery, recidivist alcohol use, consensual same-sex sexual conduct, and “insults against the memory of Imam Khomeini and against the supreme leader of the Islamic Republic.”  

Prosecutors frequently used “waging war against God” as a capital offense against political dissidents and journalists, accusing them of “struggling against the precepts of Islam” and against the state that upholds those precepts. Authorities expanded the scope of this charge to include “working to undermine the Islamic establishment” and “cooperating with foreign agents or entities.”” (s. 5)

Lifos 29805, Migrationsverket, Europadomstolen, Sammanfattning av Europadomstolens dom den 15 maj 2012 i målet S.F. m.fl. mot Sverige, nr 52077/10, 2012-05-15

I domen uttalar Europadomstolen att en iransk familjs sur place- verksamhet medför att en utvisning till Iran utgör en kränkning av Europakonventionen artikel 3. I domen bekräftar domstolen att iranska myndigheter bedriver omfattande övervakning av internetkommunikation och oppositionella röster både i och utanför landet.

Lifos 29880, Migrationsverket, UN Committee Against Torture. CAT, Sammanfattning av beslut från FN:s kommitté mot tortyr den 9 maj 1997 i målet Aemei mot Schweiz, nr 34/1995, 1997-05-09

Beslutet från rådet uttalar att en iransk medborgares sur place-aktiviteter i Schweiz innebär att det finns hinder att utvisa honom till Iran oavsett tillförlitligheten av hans uppgifter om tidigare politiska aktiviteter i Iran.

 Länkar till bifogad rapportering gällande aktionen

– Offensiv, Hör Vår Röst! – Allt stöd till iranska flyktingars kamp för asyl, publicerad 2020-03-03, hämtad 2020-03-18, https://www.socialisterna.org/hor-var-rost-allt-stod-till-iranska-flyktingarnas-kamp-for-asyl/?v=f003c44deab6

– Offensiv, Hör vår röst: ”Situationen har förvärrats på alla sätt”, publicerad 2020-03-11, hämtad 2020-03-18, https://www.socialisterna.org/hor-var-rost-situationen-har-forvarrats-pa-alla-satt/?v=f003c44deab6

– Dagen, Konvertiter hungerstrejkar i Göteborg, publicerad 2020-02-21, hämtad 2020-03-18, https://www.dagen.se/nyheter/konvertiter-hungerstrejkar-i-goteborg-1.1668867?paywall=true

– Hemmets vän, Konvertiter hungerstrejkar i protest mot Migrationsverket, publicerad 2020-02-27, hämtad 2020-03-18, http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8379&coid=7

– IranWire, Sitt- och hungerstrejk av 60 stycken iranska asylsökande Göteborg i Sverige, publicerad 2020-02-19, hämtad 2020-03-18, https://iranwire.com/en/features/6723

https://happygotobattle.wordpress.com, Ännu en tältstrejk nu påbörjad i Göteborg – den iranska strejkgruppen ”Hör vår röst”, publicerad 2020-02-16, hämtad 2020-03-18, 

Flertal länkar gällande aktionen:

https://happytogobattle.wordpress.com/2020/02/16/annu-en-taltstrejk-nu-paborjad-i-goteborg-den-iranska-strejkgruppen-hor-var-rost/  

http://chng.it/P5xsLW7nWt

https://sverigesradio.se/artikel/7423356

https://www.youtube.com/watch?v=Xh6DZXb14YY&feature=share

https://www.hvrost.se/

https://www.youtube.com/watch?v=OqZ0qWxdcJo&feature=share

https://www.facebook.com/658105975/posts/10157020817735976/?d=n

http://chng.it/JsVSvjBC

https://www.youtube.com/watch?v=BV5HPRKsZlU&feature=share

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=709423512924429&id=100015703591664

https://www.hvrost.se/archives/1162

https://youtu.be/PS1aTQGNZ2s

https://youtu.be/4y9pmVSrLDw

https://www.hvrost.se/archives/1038

https://www.youtube.com/watch?v=p4ByvBPFQBs&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=jArmCUCrPDI&feature=share

https://youtu.be/p4ByvBPFQBs

https://youtu.be/4tUlGx_2s6c

https://youtu.be/Ve0kDVA8F0c

https://www.youtube.com/watch?v=RPHbr_vSj_g&feature=share

https://www.instagram.com/tv/B84Uj0PlmYi/?igshid=kzb5avmxi6qj

http://stockholmian.com/news/persiska/2020/083.htm

https://iranianuk.com/20200220111051008/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF?fbclid=IwAR2BTwaAWF3ENyikbMa1GgGZstVHRxJutPGqWKAXzx9LQY2dxDtHYID5nNg

https://iranianuk.com/20200220111051008/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF?fbclid=IwAR2BTwaAWF3ENyikbMa1GgGZstVHRxJutPGqWKAXzx9LQY2dxDtHYID5nNg

https://www.youtube.com/channel/UCcN5Vsyxs-C9uTT6fRMFv9Q

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=709423512924429&id=100015703591664

https://www.youtube.com/channel/UCcN5Vsyxs-C9uTT6fRMFv9Q

https://www.dagen.se/nyheter/konvertiter-hungerstrejkar-i-goteborg-1.1668867

https://www.hvrost.se/archives/933

https://mohabatnews.com/?p=37479

https://sverigesradio.se/artikel/7412313

https://sverigesradio.se/artikel/7412313?fbclid=IwAR1JxMISmLwRaFM8LjLIen070Kq5ovT6ym3FjlE7yTr-H0g-wJyloTmXi6A

https://mohabatnews.com/?p=37479

https://www.hvrost.se/archives/904

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-52435509

https://www.hvrost.se/archives/897

https://www.hvrost.se/archives/897

https://www.hvrost.se/archives/887

https://youtu.be/CF2fDeftLpk

https://p.dw.com/p/3Y0s1

https://iranwire.com/en/features/6719

https://www.youtube.com/channel/UCcN5Vsyxs-C9uTT6fRMFv9Q

https://rsgoteborg.wordpress.com/2020/03/09/iranska-massorna-vantar-pa-att-resa-sig/

Leave a Reply

Your email address will not be published.