همگام با اعتراضات مردم ایران

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

همگام و همراه با مردم ایران در شهر گوتنبرگ در روز دوشنبه 18 نوامبر سوئد جمع شدیم تا بخشی از صدای آنان باشیم. گروه صدای ما را بشنوید از مردم است و گریخته از همان جامعه که درش سرکوب است و اختناق. درش کشت و کشتار و زندان و شکنجه است. درش قطعی اینترنت است. 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published.