روز چهارم تحصن و اعتصاب غذا

امروز سه شنبه هجدهم فوریه سال 2020 ، روز چهارم اعتصاب غذای 14 نفره از گروه شصت نفره صدای ما را بشنوید است. در اوایل شب فرهاد شوریده یکی از 14 نفر اعتصاب غذا کننده دچار افت فشار شد و هیات اجرایی خیلی سریع با مرکز اورژانس شهر گوتنبرگ در تماس تلفنی قرار گرفت. طبق روال اورژانس پس از پرسیدن چند سئوال در مورد حال بیمار ، می بایست که آمبولانس حدود 10 تا 15 دقیقه به محل برسد، اما در کمال ناباوری حدود 30 دقیقه بعد از تماس و اطلاع و با خونسردی آمبولانس به محل رسید و پس از معاینه های اولیه پیشنهاد دادند تا به فرهاد سرم تزریق شود ولی فرهاد مخالفت کرد و بنابراین به جای انتقال وی به بیمارستان گفتند اگر غذا بخورد حالش خوب می شود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *