گزارش تلویزیون ایران اینترنشینال در مورد گروه صدای ما را بشنوید

رسانه های بین المللی فارسی زبان یکی پس از دیگری در مورد تحصن و اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی متحصن با نام صدای ما را بشنوید ، گزارش ها و اخبار خود را منتشر می کنند در ویدئوی زیر گزارش تلویزیونی ایران اینترشینال را تماشا می کنیم. 

صدای این گروه متحصن باشیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *