چه کسانی اعتصاب غذا کرده اند؟

نام 14 نفری که در گروه صدای ما را بشنوید اعتصاب غذا کرده اند چیست؟ 

ابوطالب درویش نرگس علیدوست جلالی محمدرضا هاشمی حسینی سید بهنیا جوادی اصفهانی آرش احمدی جویاری هادی نادری پور علی فولادی
فرید پارسا فرهاد شوریده بهاره سیاه منصوری مسعود حیدری بارجله حسن رضایی فرزاد عزیزی مهدی امیر حسنی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *