گفتگوی تلویزیون بی بی سی با مریم حق گو

مریم حق گو یکی از پناهجویان گروه صدای ما را بشنوید و در عین حال فعال حقوق پناهجویی است. تلویزیون بی بی سی درباره این گروه و تحصن صورت گرفته توسط این گروه با مریم حق گو گفتگو داشته است که در ویدیوی زیر می بینیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *